บอร์ด “เอคิว เอสเตท” อนุมัติให้ “ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี้” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อ “อีโกรนิกซ์” พร้อมให้เดินหน้าปลูกและจำหน่ายพืชกัญชง พืชกัญชา และพืชอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท โดยการใช้เงินทุนหมุนเวียนเข้าซื้ออีโกรนิกซ์

นายวรวุฒิ ไหลท่วมทวีกุล กรรมการบริหาร บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อบริษัท อีโกรนิกซ์ จำกัด หรือ EGRONIX ซึ่งดำเนินธุรกิจในด้านการปลูกและจำหน่ายพืชกัญชง พืชกัญชา และพืชอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท โดยนำเงินทุนมาจากแหล่งเงินทุนเว็บหวยออนไลน์ เชื่อถือได้ภายในของบริษัทฯ ซึ่งนับได้ว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ ใช้ในการเข้าซื้ออีโกรนิกซ์

“ถึงแม้หลายคนจะมองว่าธุรกิจกัญชา-กัญชงค่อนข้างเฟ้อ แต่ทางบริษัทฯ มองว่าดีมานด์ยังค่อนข้างสูง เพราะซัปพลายที่ออกไปยังคงได้ไม่ทั่วถึง และคุณภาพยังไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด AQ ถึงตัดสินใจลุยธุรกิจกัญชา-กัญชง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตและมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ดี นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงผลกำไรในระยะยาว และยังมองว่าธุรกิจนี้ช่วยสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจประเภทอื่นๆ ของบริษัทได้ในอนาคต โดยจะเริ่มมุ่งมั่นจากธุรกิจต้นน้ำก่อน เมื่อมีโอกาสจะขยับสู่ธุรกิจกลางน้ำ-ปลายน้ำต่อไปในอนาคต” นายวรวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ พื้นที่ในการปลูกกัญชา-กัญชง จะตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูน ปลูกอยู่ในพื้นที่กว่า 15 ไร่ ประกอบด้วย 50 โรงเรือน และมีพื้นที่กลางแจ้งถึง 3,000 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ภายในต้นปี 2566 และจะได้รับกำไรคืนทุนในระยะเวลาไม่นาน ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ พร้อมรุกสู่ตลาดกัญชา-กัญชงอย่างเต็มที่ พร้อมเปิดรับพันธมิตรใหม่ๆ ที่จะมาช่วยต่อยอดไปสู่ธุรกิจกลางน้ำ-ปลายน้ำอย่างเต็มรูปแบบ

By admin