“อาคม” เผยรัฐเตรียมออกมาตรการดูแลราคาพลังงาน ลดภาระค่าครองชีพประชาชน ชี้ลดภาษีน้ำมันดีเซล 1 บาท/ลิตร รัฐสูญรายได้เดือนละ 2,000 ล้านบาท

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเผชิญในเรื่องค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในหมวดอาหาร และราคาน้ำมัน อย่างไรก็ดี ยังประเมินว่าเป็นเพียงสถานการณ์ระยะสั้น

แต่ภาครัฐก็จะมีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยในด้านราคาสุกรนั้น ได้มีการดูแลกำกับในเรื่องราคาแล้ว ขณะที่ในเรื่องราคาน้ำมันนั้น มีผลต่อต้นทุนการผลิตอื่นๆ ซึ่งให้รอฟังมาตรการที่จะออกมาในสัปดาห์หน้า โดยกระทรวงพลังงานจะเป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)

“มาตรการของรัฐที่ทำอยู่ในขณะนี้ คือ การดูแลราคาน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบไปยังต้นทุนการผลิตภาคต่างๆ ซึ่งก็คือ การตรึงราคาน้ำมันดีเซล ก็ทำมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งขณะนั้น ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับสูงถึง 140 เหรียญต่อบาร์เรล

ก็ไม่อยากเปรียบเทียบว่า ราคาน้ำมันในขณะนี้ ก็วิ่งที่ 90-100 เหรียญต่อบาร์เรล แต่ว่า ที่แตกต่าง คือ ค่าเงินบาทอ่อนเทียบจากปี 2550 แต่บาทอ่อนก็เป็นประโยชน์กับผู้ส่งออก แสดงว่า เศรษฐกิจจะเดินไปได้ เพียงแต่ว่า จะมีช็อกสั้นๆในช่วงนี้”

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับการช่วยพยุงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล โดยการลดภาษีน้ำมันสรรพสามิตนั้น ในอดีตก็ถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้าย แต่ปัจจุบันสิ่งที่ทำได้เลย คือการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แต่หากการกู้เงินเต็มเพดานแล้ว เลือกใช้การลดภาษีสรรพามิตรน้ำมัน ก็จะมีผลต่อรายได้ของรัฐบาล

ซึ่งหากพิจารณาลดภาษีน้ำมันดีเซลลง 1 บาทต่อลิตร จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีน้ำมันสรรพสามิตเดือนละ 2,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันรายได้จากการเก็บภาษีน้ำมันถือเป็นรายได้หลักของสรรพสามิต โดยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 19,000 ล้านบาท และรายได้ต่อปี เฉลี่ยปีละ 200,000 ล้านบาท

“นโยบายในการตรึงราคาน้ำมันในปัจจุบัน คือไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ซึ่งหากไม่ใช้เงินกองทุนช่วยพยุงไว้ ราคาน้ำมันดีเซลก็จะพุ่งไปถึง 34-35 บาทต่อลิตรแล้ว ซึ่งยังมองว่าถ้าสถานะการเงินของกองทุนยังสามารถดำเนินการได้อยู่ ก็ควรจะใช้กองทุนก่อน เพราะในอนาคตยังไม่ทราบว่าราคาน้ำมันดิบจะสูงขึ้นมากน้อยเพียงใด เช่น หากในตอนนี้ลดภาษีน้ำมันให้ 5 บาทต่อลิตร แต่หลังจากนั้นราคาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นสูงถึง 130 เหรียญต่อบาร์เรล รัฐบาลไทยก็จะไม่มีเครื่องมืออะไรเข้าไปช่วยพยุงราคาน้ำมันเลย”

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance/

By admin